اینترو اکسل

ifهاي تودر تو (قسمت اول)

براي تشريح راحت فرمولهاي تودرتو ، شرطهاي هر يك از آرگومانها را به طور جداگانه بررسي مي نماييم .ابتدا آرگومان اول.

اگر بخواهيم در آرگومان اول شرط ديگري قرار داده شود تركيب فرمول به شرح زير خواهد بود :

 اگر اين فرمول را به اين صورت وارد نماييم خطاي #VALUE! داده مي شود . چون خود فرمول if  دومي ،  شرط if اصلي است بنابراين if دومي را به حالت مقايسه اي درآورد و شرط را مشخص نمود و if دومي با يك متن ويا عددي و يا سلي مقايسه شده تا آرگومانهاي دوم ويا سوم در if  اصلي به اجرا در آيد . به مثال زير توجه كنيد:Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA

درفرمول 1 اگر سل c2 برابر متن saeid  باشد محتواي سل b2  به منظور مقايسه در if  اصلي انتخاب شده و با متن saeid azimi  مقايسه شده وچون اين مقايسه درست است  value_if_true (محتواي سل a2 )در if  اصلي اجرا شده ونتيجه عدد4210  را حاصل مي شود .

فرمول1=IF(IF(C2="saeid";B2;"no match")="saeid azimi";A2;100)

درفرمول 2 اگر سل c2 برابر متن saeid  باشد محتواي سل b2  به منظور مقايسه در if  اصلي انتخاب شده و با متن azimi  مقايسه شده وچون شرط برقرار نيست(يعني متن بدست آمده از if اولي و متن منظور شده براي مقايسه) بنابراين   value_if_ false  (عدد100 )در if  اصلي اجرا شده ونتيجه عدد100  مي شود .

فرمول2=IF(IF(C2="saeid";B2;"no match")="azimi";A2;100)

درفرمول 3  چون محتواي سل c2 برابر بامتن azimi نيست پس متن no match  به منظور مقايسه در if  اصلي انتخاب شده و با متن no match  مقايسه مي شود و چون شرط برقرار است بنابراين  value_if_true (محتواي سل a2 )در if  اصلي اجرا شده ونتيجه عدد4210  را حاصل مي شود .

فرمول3=IF(IF(C2="azimi";B2;"no match")="no match";A2;100)

درفرمول 3  چون محتواي سل c2 برابر بامتن azimi نيست پس متن no match  به منظور مقايسه در if  اصلي انتخاب شده و با متن match  مقايسه مي شود و چون شرط برقرار نيست بنابراين  value_if_ false  (عدد 100 )در if  اصلي اجرا شده ونتيجه عدد100  حاصل مي شود .

فرمول4 =IF(IF(C2="azimi";B2;"no match")="match";A2;100)

 

قريب به 64 شرط تودرتو ميتوانيم در اكسل 2007 براي هريك از آرگومانها بنويسيم .


برچسب‌ها: if تودرتو
+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم دی ۱۳۹۰ساعت 17:54  توسط سعید عظیمی  |